Logo_hovers_2020
Title
Svjetski festival animiranog filma /
19. - 24. lipnja 1978.
Svjetski festival animiranog filma / 19. - 24. lipnja 1978.
hr en
55-plakat78_resize

Programski odbor: Dušan Vukoti?, predsjednik
Borivoj Dovnikovi?, Boris Kolar, Radovan Kralji?, Aleksandar Marks, Pavao Štalter

Direktor festivala: Radovan Kralji?
Organizacijski direktor: Jura Šaban

Broj prijavljenih filmova 417
Prikazani filmovi iz 32 zemlje
Filmovi u natjecanju 92
Filmovi izvan natjecanja 81

Me?unarodna selekcijska komisija
Ernest Ansorge - Švicarska
Jaroslav Doubrava - ?ehoslova?ka
Robert Lapoujade - Francuska
Borivoj Dovnikovi? - Jugoslavija
Darko Markovi? - Jugoslavija

Me?unarodni ocjenjiva?ki sud
Boris Kolar - Jugoslavija
Katja Georgy - DR Njema?ka
Jerzy Kotowsky - Poljska
Emanuelle Luzzati - Italija
June Foray - SAD
Nikolai Serebryakov - SSSR
Robert Verrall - Kanada

Slu?bene nagrade

Velika nagrada Satiemania, Zdenko Gašparovi?, Jugoslavija

Nagrade u kategorijama

Filmovi kra?i od 3 minute
Prva nagrada dodijeljena filmu Tarzan Z. ?akuljevi?a naknadno je poništena
zbog nagrade dobivene na drugim festivalima
Druga nagrada Perpetuo, Joško Maruši?, Jugoslavija
Tre?a nagrada In Plain Sight, Jane Aaron, SAD

Filmovi dulji od 3 minute
Prva nagrada Special Delivery, John Weldon, Canada
Druga nagrada Škola hodanja Learning To Walk, Borivoj Dovnikovi?, Jugoslavija
Tre?a nagrada Fevruari February, Stoyan Dukov, Bugarska

Obrazovni filmovi
38 popugaev, 5 martišek i 2 sloneka 38 Parrots, 5 Monkeys and 2 Little Elephants, Ivan Ufimcev, SSSR

Filmovi za djecu koji nisu dijelovi serije
Dom katori postroil D?ek House That Jack Built, Andrey Khrjanovski, SSSR

Filmovi za djecu koji su dio TV serije
Sportski ?ivot A Sporting Life, Zlatko Grgi?, Jugoslavija
Csond The Silence, Istvan Orosz, Ma?arska

Posebna nagrada za likovna rješenja
Rapid Eye Movement, Jeff Carpenter, SAD

Posebna nagrada za animaciju
Hace un porrao de anos o mas … It Makes A Heap Of Years Ago Or More …, Jorge Amoros, Španjolska

Posebna nagrada za zvuk
Gra A Game, Aleksandar Oczko, Poljska

Posebna nagrada za humor
Valtozo Idök Changing Times, Istvan Kovacs, Ma?arska

Retrospektivni program iz NR Kine nagra?en je posebnom nagradom

Retrospektive
Izabrani filmovi Texa Averya
Filmovi Emanuellea Luzzatija i Giulia Gianninija
Filmovi Adolfa Borna, Jaroslava Doubrave, Miloša Macoureka
Animacija NR Kine
Ma?ak Feliks od 1921. - 1960.

Dugometra?ni animirani filmovi

Izlo?be
Emanuele Luzzati, Pozadine
Izlo?ba hrvatskog stripa

Festivalski piknik Samobor

Iz festivalskog dnevnika

Ina?e, prva tiskovna konferencija protekla je u krajnje smirenom tonu. Valja napomenuti da okupljeni novinari nisu postavili nikakvo pitanje vezano za organizacijske aspekte, što je direktora Šabana navelo na konstataciju da ta šutnja zna?i ili da ništa ne valja ili da je sve u najboljem redu.

Zlatko Grgi?, koji je dan ranije sjedio za stolom s autorima makar mu nije bio prikazan film, danas kad je imao film u programu, sjedio je me?u novinarima!
(vi?eno na drugoj press konferenciji)

Odr?an je natje?aj za ure?enje najljepšeg "animiranog" izloga na kojem su sudjelovali vlasnici 15 izloga u zagreba?kom središtu, a najbolji su nagra?eni.

Usput

Piknik je bio prekrasan, ali zbog velikog broja prisutnih gostiju sljede?i bi put svakako valjalo autobuse obilje?iti brojevima kako bi svatko to?no znao s kojim je vozilom putovao. Na taj se na?in ne bi dogodilo da se s piknika ja vra?am u jednom autobusu, a moj kišni ogrta? u drugom i da se više nikad ne na?emo.

(iz pisma upu?enog direktoru festivala, potpis ne?itak)

Autor plakata: Pavao Štalter

看lol季中赛比赛怎么压住 | 下一页