Logo_hovers_2020
Title
Svjetski festival animiranog filma /
Svjetski festival animiranog filma /
hr en
118-z

Dragi kolege, dragi gosti,

Dobro došli na stranice Svjetskog festivala animiranog filma - Animafest Zagreb. Od svog osnutka 1972. godine ovaj festival kroz svoje natjecateljske programe, retrospektive, prezentacije, izlo?be, pitching forume, predavanja, nagrade, panorame, radionice i sve ostale popratne sadr?aje postojano utje?e i uvelike doprinosi kako likovnom ?ivotu svoga grada, tako i promociji umjetnosti animacije u cijelom svijetu. 

Ovo je festival nastao od autora za autore. Autorska animacija, sa svim svojim facetama i u svim svojim oblicima - od tradicionalnih crte?a, preko stop-motiona, CGI-a do najeksperimentalnijih cross-medijskih istra?ivanja - od samih po?etaka do danas u središtu je naše pa?nje. Autori sa svih strana svijeta znaju da dolaskom u Zagreb dolaze me?u prijatelje, dobronamjerne kolege i me?u publiku koja prepoznaje, cijeni i voli njihova djela. I sve njih, od najve?ih imena sjajnih filmografija do nadolaze?ih novih talenata i studenata, u Zagrebu mo?ete susresti na sjedalu do vašeg. 

Animafest Zagreb mjesto je inspiracije, kreativnosti, razmjene ideja, inovativnosti, komunikacije, raznolikosti i internacionalne raznolikosti. Animafest Zagreb nudi vam svijet prepun fantasti?nih dragulja. Z... zna?i Zagreb! 

Daniel Šulji?,
umjetni?ki ravnatelj

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb, osnovan 1972. godine, drugi je najstariji filmski festival u potpunosti posve?en animaciji. Pokrenut zahvaljuju?i globalnom ugledu autora Zagreba?ke škole crtanog filma, osnovan odlukama Me?unarodne asocijacije animiranog filma ASIFA-e, produkcijske ku?e Zagreb film i Grada Zagreba, Animafest Zagreb odvija se svake godine po?etkom lipnja. Festival je do 2005. godine odr?avan u bijenalnom ritmu, nakon ?ega nastavlja u godišnjem, posve?uju?i se u parnim godinama kratkometra?nom, a u neparnima dugometra?nom filmu. Nakon Zagreb filma i Koncertne direkcije Zagreb, organizaciju  festivala 2007. godine preuzima privatna produkcijska ku?a Hulahop s ciljem daljnjeg razvoja i usuglašavanja programa sa zahtjevima suvremenih tendencija, prila?enja još brojnijoj publici i pru?anja dodatnih pogodnosti profesionalcima. Kako bi se odgovorilo na sve dinami?niju produkciju, godine 2015. dugometra?no i kratkometra?no izdanje objedinjuju se. Od tada je festival svake godine posve?en animaciji i dugog i kratkog metra.

Kao što je to bio u svojim po?ecima, Animafest Zagreb i danas s festivalima u Annecyju, Ottawi i Hirošimi pripada krugu nezaobilaznih doga?aja u kalendaru animacijske zajednice. Tome svakako doprinosi i ?injenica da se dobitnici Animafestova Grand Prixa izravno kvalificiraju za nagradu Oscar Ameri?ke akademije filmskih umjetnosti i znanosti te European Animation Award.

Kao jedna od vode?ih svjetskih animiranofilmskih manifestacija i jedina hrvatska sa statusom A festivala, Animafest Zagreb animirani film posreduje doma?oj publici (više od 80% programa prikazuje se premijerno), ali ga i aktivno stvara te se, podi?u?i kontinuirano razinu audiovizualne kulture u društvu, oblikuje kao mjesto susreta, kreativne sinergije i razmjene ideja autora i publike. Zagreba?ki festival predstavlja stoga najbolje i najnovije radove koji se natje?u za presti?ne nagrade, najrelevantnije i najzanimljivije trendove, ali i predavanja, radionice, predstave, izlo?be, panele, multimedijalna doga?anja i koncerte koji ih dopunjuju. Kroz zabavu, dru?enje i u?enje, Animafest zbli?ava sugra?ane svih generacija i ugledne goste iz raznih krajeva svijeta u velikom i šarenom slavlju u ?ast animacijske umjetnosti.

Više informacija:

Z... zna?i Zagreb

Festivalski slogan Z... zna?i Zagreb koji je osmislio filmolog i kriti?ar Ron Holloway mnogo govori o vezi Zagreba i Animafesta – spoju koji i grad i festival ?ini prepoznatljivima u svakom kutku planete. Odvijaju?i se na brojnim lokacijama, od središnjeg kina Europa, kina Tuškanac i Kinoteke, preko galerija i muzeja, gradskih parkova do lokalnih kulturnih centara, Animafest ?ivi s gradom u kojem je nastao i s ponosom se osvr?e na skromne po?etke u zagušljivom vojnom objektu i zlatne dane u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Animafest Zagreb festival je Zagrep?ana  i onih koji se takvima osje?aju, bez obzira na uzrast: Program za djecu i mlade donosi stru?no odabrane i dobno kategorizirane filmove za najmla?e i njihove roditelje, srednjoškolci stje?u prve uvide u eksperimentalne i avangardne tendencije, nave?er se zabavljaju?i na koncertima i raznovrsnim popratnim doga?ajima, a iskusni poštovatelji animacije mjesecima unaprijed pripremaju rasporede kako bi vidjeli sve što ih zanima.

Naša velika obitelj

Animafestovi laureati i vjerni prijatelji, vode?i umjetnici animiranog filma ?inili su i ?ine festival susretom velike obitelji koja u srcu nosi i one ?lanove koji više nisu s nama. Norman McLaren, Bob Godfrey, John Halas, Ji?í Brde?ka, Yoji Kuri, Jurij Norštejn, Osamu Tezuka, Nick Park, Priit Pärn, Piotr Duma?a, Alexander Petrov, Jan Švankmajer, Michaël Dudok de Wit, Koji Yamamura, B?etislav Pojar, Bruno Bozzetto, Stephen i Timothy Quay, Caroline Leaf, Paul Driessen, Michel Ocelot, Frederic Back, Fjodor Khitruk, Nicole Salomon, Chuck Jones, Jim Henson, David Silvermann, Andreas Hykade, Rosto, Michela Pavlátová, Joanna Quinn, David O'Reilly... samo su neki prijatelji festivala.

I drugi autori, znani svakome tko je pogledao makar jedan crtani film, ameri?ki i britanski velikani Otto Messmer, Isadore Friz Freleng, Walter Lantz, David Dave Fleischer, Theodor Seuss Geisel, William Hanna i Joseph Barbera, bili su me?u nagra?enima, u ?irijima i selekcijskim komisijama Animafesta. Njihov boravak u Zagrebu uvijek je bio razlog veselja, kako zbog vremena provedenog s kolegama – na tradicionalnom pikniku, tako i zbog razgovora i rada s gledateljima, posebno najmla?ima. Velikani Zagreba?ke škole Dušan Vukoti?, Vatroslav Mimica, Zlatko Bourek, Boris Kolar, Zlatko Grgi?, Ante Zaninovi?, Nedeljko Dragi?, Borivoj Dovnikovi?, Pavao Štalter, Zdenko Gašparovi?, Joško Maruši?, Krešimir Zimoni?... ravnopravno su se natjecali u svjetskoj konkurenciji, a ve?ina ih se zdušno posvetila i organizaciji festivala, u ulogama ravnatelja, programskih savjetnika, ?lanova Vije?a festivala. Ravnanje festivalom povjeravalo se tradicionalno svjetski uspješnim hrvatskim animatorima, što je jedinstvena praksa koja osigurava da su umjetni?ke potrebe uvijek na prvom mjestu. Njihovim stopama krenuli su od devedesetih godina mla?i autori Simon Bogojevi? Narath, Daniel Šulji?, Veljko Popovi?, Marko Meštrovi?, Mihaela Müller, Marko Tadi? i drugi.

Dobro je znati

Kada je 1969. godine na sastanku ASIFA-e u Londonu odlu?eno da se pokrene zagreba?ki festival bilo je predvi?eno da se u bijenalnom ritmu izmjenjuje s festivalom u Annecyju, koji se do tada odr?ao osam puta. Stoga je prvi zagreba?ki festival nosio i naziv 9. Svjetski festival animiranog filma. Tre?i ASIFA-in festival, koji je u me?uvremenu ugašen, odr?avao se tada u rumunjskom ljetovalištu Mamaia. Iza takvog na?ina organiziranja nazirala se zamisao o jedinstvenom svjetskom festivalu bez granica. U to hladnoratovsko doba zemljama isto?nog bloka Zagreb je tako bio pozornica i prozor u svijet, mjesto susreta Istoka i Zapada. 

Festivalski logo (Z) i prvi plakat djelo su Borivoja Dovnikovi?a Borde i Zlatka Boureka. Festivalska maskota Mandlek, ?ovje?uljak s polucilindrom, svake godine do?ivi novu preobrazbu, a povijesno je najpoznatija u formi koju je osmislio Zvonimir Lon?ari?, dugogodišnji autor festivalskih plakata. Prepoznatljivi festivalski d?ingl djelo je renomiranog jazz glazbenika Igora Savina. Nagrada publike Mr. M ime je dobila u spomen na prvog direktora festivala, gospodina ?elimira Matka. Na prvi festival 1972. godine pristiglo je 308 filmova - godine 2018. više od 1800 prijava iz 76 zemalja.

Vidimo se na Animafestu!

2020lpl季后赛多少队 | 下一页