Logo_hovers_2020
Title
Svjetski festival animiranog filma /
Svjetski festival animiranog filma /
hr en

Chris Robinson dobitnik je Nagrade za izniman doprinos prou?avanju animiranog filma 30. Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb
04/12/19

Vije?e Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb godišnju Nagradu za izniman doprinos prou?avanju animiranog filma dodijelit ?e Chrisu Robinsonu, jednom od najpoznatijih animacijskih kriti?ara, novinara i popularizatora animacije i umjetni?kom ravnatelju Me?unarodnog festivala animiranog filma u Ottawi.

Kanadski  prou?avatelj animacije Chris Robinson jedan je od stilski najoriginalnijih i najprovokativnijh stru?njaka u povijesti ovog podru?ja, a pro?uo se jedinstvenom i eklekti?nom ?asopisnom kolumnom Svodnik animacije (Animation Pimp), iz koje je nastala i istoimena knjiga (kolumna je kasnije preimenovana u Veselje i prijezir u animaciji /Cheer and Loathing in Animation).

Podjednako uspješno vladaju?i razli?itim metodama i stilovima kriti?kog i znanstvenog pristupa, ovaj istra?iva? i popularizator animacije veoma upješno pokriva veoma širok raspon kanadskih i svjetskih tema u knjigama Estonska animacija: izme?u genija i potpune nepismenosti (Estonian Animation: Between Genius and Utter Illiteracy, 2003); Neopjevani junaci animacije (Unsung Heroes of Animation, 2006); Kanadska animacija: u potrazi za mjestom za doga?anje (Canadian Animation: Looking for a Place to Happen, 2008); Balada o mršavku: u potrazi za Ryanom Larkinom (Ballad of a Thin Man: In Search of Ryan Larkin, 2008), Iskopani animatori (Animators Unearthed, 2010)  i Japanska animacija: vrijeme iz uma (Japanese Animation: Time out of Mind, 2010), no i dalje ostaje jedan od najpoznatijih animacijskih kriti?ara i novinara, u tiskovinama i na internetu, pri ?emu stalno otkriva nešto novo i daje svje?a gledišta na kanonske teme.

Ure?uje i glasilo ASIFA-e, a uspješan je i kao umjetni?ki direktor Festivala animacije u Ottawi. Svestran i višestruko nadaren, Robinson se brzo prometnuo u jedan od najva?nijih glasova u prou?avanju animacije, pa je ova nagrada zamišljena kao priznanje dosadašnjih postignu?a. Poticaja na nova istra?ivanja Robinson o?ito ne treba, jer posjeduje iskonsku strast najve?ih ljubitelja animiranog filma.

Nagrada za izniman doprinos prou?avanju animiranog filma bit ?e mu uru?ena na sve?anom otvorenju Animafesta u Zagrebu 8. lipnja 2020. Chris Robinson bit ?e i glavni izlaga? na Me?unarodnom znanstvenom skupu 'Animafest Scanner VII 2020' koji ?e se odr?ati od 8. do 10. lipnja u sklopu Svjetskog festivala animiranog filma - Animafest Zagreb 2020.

王者荣耀lpl比赛回放 | 下一页