Logo_hovers_2020
Title
Svjetski festival animiranog filma /
Svjetski festival animiranog filma /
hr en

DigiTelling poziv za prijavu projekata videoigara!
20/02/20

DigiTelling je program mentoriranja pod vodstvom Goethe-Instituta Kroatien i Francuskog instituta u Hrvatskoj, koji je posve?en podupiranju i umre?avanju sektora neovisnih videoigara u jugoisto?noj Europi, pru?aju?i priliku inovativnim igrama da osvoje europsku i svjetsku publiku. Mogu se prijaviti studiji i timovi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.

Cilj je ovog intenzivnog programa profesionalnog usavršavanja u suradnji  s cijenjenim sveu?ilišnim  programima razvoja videoigara - Cologne Game Lab (Prof. Emmanuel Guardiola) u njema?kom Kölnu i ENJMIN u francuskom Angoulêmeu te inicijativom Edu4Games pri Sveu?ilištu u Zagrebu - poduprijeti mlade timove i studije koji se bave razvojem inovativnih indie videoigara u proboju na europsko i svjetsko tr?ište. Poseban ?e naglasak biti na projektima koji istra?uju umjetni?ki i/ili društveni potencijal videoigara i tako pomi?u granice medija. 

Sudionike programa mentorirat ?e uva?eni gostuju?i stru?njaci iz podru?ja game designa, produkcije, marketinga i distribucije igara.

Radionice ?e se odr?ati u sklopu cijenjenih industrijskih doga?anja: boutique sajma industrije videoigara Reboot Develop Blue u Dubrovniku, Svjetskog festivala animiranog filma - Animafest Zagreb 2020 i festivala umjetni?kih videoigara Art in Games u Rijeci.

Projektom ?e se sudionicima omogu?iti uspostava kontakta s mre?ama europskih proizvo?a?a i distributera videoigara na njema?kim i francuskim sajmovima industrije.

 • Goethe-Institut Kroatien i Francuski institut u Zagrebu dijele zajedni?ku viziju promicanja videoigara kao umjetni?kog proizvoda koji zrcali klju?ne teme diskusije u suvremenom društvu te otvara eti?ka pitanja, i to s ciljem podizanja svijesti publike o va?nosti javnog gra?anskog anga?mana.
 • Kustos projekta je Sr?an Laterza, a projekt predstavlja svojevrstan nastavak francusko-njema?kog projekta Interactive Empathy, koji je uspješno proveden 2019. godine.
 • Edu4Games je inicijativa za razvoj diplomskog studija dizajna videoigara pod sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu – Akademije dramskih umjetnosti s Akademijom likovnih umjetnosti, Studijem dizajna na Arhitektonskom fakultetu, Fakultetom organizacije i informatike i Fakultetom elektrotehnike i ra?unarstva.

DigiTelling 2020. godine podupire Francusko-njema?ki kulturni fond.

VREMENSKI RASPORED

 • Poziv timovima da prijave umjetni?ku videoigru na razini koncepta ili u nekoj fazi razvoja do 9. o?ujka 2020. putem ove poveznice
 • Prijavitelji ?e o odabiru biti obaviješteni do 16. o?ujka 2020.

PRIJAVA

 • Prijave trebaju biti na engleskom jeziku, na kojem ?e se odvijati i komunikacija s polaznicima programa. 
 • Uz prijavu nije nu?no prilo?iti igriv prototip videoigre, ali prijave s prototipom mogu imati prednost pri selekciji. 

UVJETI

 • Polaznicima programa DigiTelling ?e biti podmireni troškovi putovanja i smještaja, kao i akreditacije za doga?anja na kojima ?e sudjelovati.
 • Polaznici programa zadr?avaju autorska prava na igre koje u sklopu njega dovrše, a organizatori programa imaju pravo promovirati program i igre vlastitim komunikacijskim kanalima u nekomercijalne kulturne i obrazovne svrhe.

Program usavršavanja:

 • 1. modul : Reboot Develop Blue, Cavtat/Dubrovnik – 23. – 25. travnja 2020.
 • 2. modul : Animafest, Zagreb – 8. – 13. lipnja 2020.
 • 3. modul : Art in Games Festival, Rijeka – 24. – 26. rujna 2020.

Fokus:

 • Oblikovanje sna?nih interaktivnih pri?a koje poti?u empatiju igra?a
 • Mentoriranje svih umjetni?kih disciplina koje ?ine igru – glazba, vizualna umjetnost, animacija
 • Marketing, prezentacija i distribucija – definiranje globalnih niša za inovativne videoigre, identificiranje publike i dopiranje do nje
 • Financijski aspekt – planiranje i provedba strategije za osiguravanje sredstava (javna sredstva, privatne investicije, crowdfunding itd.)

Kontakti: 
Thomas Schnabel, Institut français de Croatie, thomas.schnabel@institutfrancais.hr
Hrvoje Ryznar, Goethe-Institut Kroatien, hrvoje.ryznar.extern@goethe.de?

2020lpl夏季赛bo3积分规则 | 下一页