Logo_hovers_2020
Title
Svjetski festival animiranog filma /
Svjetski festival animiranog filma /
hr en

POBJEDNICI 29. SVJETSKOG FESTIVALA ANIMIRANOG FILMA ANIMAFESTA ZAGREB 2019
08/06/19

29. Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb 2019 završio je ve?eras ceremonijom dodjele nagrada u Kinu Tuškanac. Nakon više od 400 prikazanih filmova i brojnih popratnih doga?anja u šest festivalskih dana, stigao je i najsve?aniji trenutak proglašenja najboljih autora i filmova.

?iri Velikog natjecanja kratkometra?nog filma u sastavu Boris Labbé, Ruth Lingford, Michaela Müller, Tünde Vollenbroek i Chen Xi odlu?io je Grand Prix dodijeliti poljskom filmu Kisela kiša (Acid Rain) redatelja Tomeka Popakula, u produkciji ku?e Animoon. U obrazlo?enju ?irija stoji da je Kisela kiša film koji vodi na neke ekstremne pustolovine na na?in koji je katkada neugodan, ali uvijek dojmljiv. Autor je kreirao slo?enu i uvjerljivu središnju protagonisticu i omogu?io nam da se poistovjetimo s njezinim riskantnim traganjem za intenzitetom i do?ivljajem – stoji u obrazlo?enju ?irija.

Isti je ?iri Nagradu Zlatni Zagreb za kreativnost i inovativno umjetni?ko postignu?e uru?io Michaelu Freiu za film Klinci (Kids, Švicarska, produkcijska ku?a Playables), isti?u?i kako animacija likova obi?no iziskuje puno planiranja i brojne faze, dok je tvorac ovoga filma pronašao nov i jedinstven na?in stvaranja pokreta. Upotrijebio je kodiranje i interakciju kako bi se poigrao grupnim procesima i na?inom kako ljudi utje?u jedni na druge. Ovakva interaktivnost omogu?ila je autoru da oblikuje svoj kreativni proces, ali i ishod: adekvatnu vizualnu logiku za svoj film – napisao je ?iri.

Nagrada Zlatko Grgi? za najbolji prvi film napravljen izvan obrazovne institucije otišla je njema?kom filmu Poplava (Flood) Maltea Steina za nadrealizam ru?nog svijeta u kojemu jedan mladi? pokušava pobje?i od svog podre?enog polo?aja. Mra?an smisao za humor u kombinaciji s veoma posebnom uporabom zvuka i animacije pru?a nam jedinstven do?ivljaj, ?esto neugodan, ali uvijek fascinantan – stoji u obrazlo?enju.

?lanovi ?irija odlu?ili su dodijeliti i posebna priznanja. Boris Labbé nagradio je tako kanadski film Bez predmeta (No objects) Moïa Jobin-Paré, u produkciji NFB-a, jer koreografira razli?ite svakodnevne pokrete na vrlo taktilan na?in. Površina filma tako?er snima i superponira animatorove vlastite pokrete grebanja i slikanja što ?ini jedinstveni audiovizualni do?ivljaj – poru?io je Labbé.

Ruth Lingford posebno se dojmio ruski rad Pet minuta do mora (Five minutes to sea) Natalije Mirzoyan iz Petersburg Animation Studija jer je rije? o predivno razmotrenom i duboko pro?ivljenom humanisti?kom filmu. Autorica nas podsje?a na to što to zna?i biti dijete i na subjektivnu elasti?nost vremena – kazala je Lingford.

Michaela Müller svoje je posebno priznanje uru?ila britansko-francuskom filmu Razmirica (Roughhouse) Jonathana Hodgsona koji se zauzima za solidarnost me?u prijateljima, ?ak i kada testiraju granice strpljenja. Na temelju onoga što su nau?ili iz djetinje igre koja je krenula po zlu, oni pronalaze snagu da pomognu jedini drugima i suprotstave se nasilniku. Vješta dramaturgija i pripovijedanje omogu?uju nam da se poistovjetimo s likovima i suosje?amo s njima – napisala je Müller.

Tünde Vollenbroek odabrala je, pak, tajvanski film Si So Mi Xu-Zhana Zhanga ovim rije?ima: Ovaj film ubrajam me?u jednostavne u?itke u ?ivotu. Njegov me zaigrani dizajn odmah uvukao u svoj svijet, a neobi?ni likovi i morbidni ritual ?ine film iznena?uju?im i krajnje dopadljivim.

Naposljetku, Chen Xi svoje je posebno priznanje dao hrvatskom filmu Udahnut ?ivot (Imbued Life) Ivane Bošnjak i Thomasa Johnsona iz produkcijske ku?e Bonobostudio jer zahvaljuju?i slikovnosti i re?iji rastapanja i utjelovljenja, nestanka i pojavljivanja, sna?no prenosi osje?aje otu?enja, i bolne i zavodljive, a osjetilni je do?ivljaj poput dokaza ?ivota, postojanja.

Prema odluci ?irija Velikog natjecanja dugometra?nog filma u sastavu Frank Gladstone, Dina Goder i Dalibor Bari? Grand Prix je pripao ma?arskom filmu Ruben Brandt, kolekcionar (Ruben Brandt, Collector) Milorada Krsti?a. ?iri je nagradu dao za film koji se poigrava pojmom likovne umjetnosti. Ova zabavna i neobi?na perspektiva je podjednako satiri?na i puna poštovanja za klasi?nu umjetnost oko koje se pri?a okre?e. Nagradu dodjeljujemo za izvrsno osmišljeno detektivsko tkivo, pa?ljivo promišljeno, odli?no napisano te za?injeno maštovitom re?ijom, eklekti?nom glazbom i smislom za dizajn koji je hrabar i koji se ne oslanja na ve? vi?eno – stoji u obrazlo?enju.

Isti je ?iri svoje posebno priznanje dodijelio francusko-belgijsko-luksemburško-kambod?anskom filmu Funan Denisa Doa, filmu u pogledu teme i atmosfere potpuno druga?ijem od dobitnika Grand Prixa. Smještena u vrijeme vladavine terora Crvenih Kmera, ovo je dirljiva pri?a o ljubavi, gubitku, ?rtvovanju, ?elji za pre?ivljavanjem i ljudskoj sposobnosti za dobro i zlo, dana kroz o?ište jedne obitelji, a osobito majke po imenu Chou. Ujedno nas poti?e da se sjetimo tih u?asnih vremena, da ne zaboravimo i ne ponovimo istu nehumanost – poru?io je ?iri.

Objedinjeni ?iri Natjecanja studentskog filma i Hrvatskog natjecanja u sastavu Nikita Diakur, Vasco Sá i Bruno Razum odlu?io je Nagradu Dušan Vukoti? za najbolji studentski film dodijeliti ?eškom filmu O tom potom (After) Matouša Valchá?a, nastalom na Fakultetu dizajna i umjetnosti Ladislav Sutnar na Sveu?ilištu Zapadne Bohemije. Sirov i izravan film o delikatnoj temi koja se ti?e svakoga od nas – stoji u obrazlo?enju ?irija.Financijsku nagradu u iznosu od 1000 eura koja pripada pobjedniku Natjecanja studentskog filma dodjeljuje Zagreba?ka banka.

Prema odluci istoga ?irija, posebna priznanja pripala su filmovima Sretan kraj (Happy Ending, Velika Britanija, Royal College of Art) EunJu Ara Choi i Ljubav na raskrš?u (Love at the Crossroads, Ju?na Koreja, Korea National University of Arts) Hee-seung Choi. Sretan kraj intimna je pri?a o potrazi za osje?ajima i u?itkom na mjestu gdje ih je teško na?i, a Ljubav na raskrš?u ?ini se naivnim i jednostavnim, ali je ustvari iznena?uju?i pogled na mladena?ku ljubav i kompromise – poru?io je ?iri o ovim filmovima.

Najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma proglašen je Prikaz izvrsnosti u ?etiri ?ina (A Demonstration of Brilliance in Four Acts) Mortena Tšinakova i Lucije Mrzljak nastao u estonsko-hrvatskoj koprodukciji (Eesti Joonisfilm i Adriatic Animation), kojemu pripada i financijska nagrada u iznosu od 1000 eura koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih redatelja, dok je posebno priznanje pripalo Ivani Bošnjak i Thomasu Johnsonu za Udahnut ?ivot (Imbued Life) u produkciji Bonobostudija. Naposljetku, nagrada za najbolju hrvatsku manjinsku koprodukciju otišla je u ruke Balásza Turaija za Pad Rima (The Fall of Rome) koji je ostvaren u suradnji ma?arskog studija Boddah i hrvatskog Adriatic Animation.

Enigmati?na zagonetka koja pri odgonetavanju otkriva apsurdnost naše neprestane ?elje za zabavom – stoji u objašnjenju nagrade za Mortena Tšinakova i Luciju Mrzljak.

Taktilan i zanatski sjajno ura?en film o tajanstvenoj vezi ?ovjeka i prirode – piše u obrazlo?enju posebnog priznanja za Ivanu Bošnjak i Thomasa Johnsona.

Imerzivna pri?a o odrastanju i obitelji zaglavljenoj u nadrealnom i apokalipti?nom svijetu objašnjena je odluka o nagradi za najbolju manjinsku hrvatsku koprodukciju.

Pobjednika novoustanovljenog Natjecanja VR-projekata izabrao je ?iri u kojemu su bili David Doutel, Marc Betrand i Milan Gostimir. Nagradu su dodijelili francuskom radu Accused #2 Walter Sisulu Nicolasa Champeauxa i Gillesa Portea.

Pobjednike Natjecanja filmova za djecu birao je ?iri u sastavu Nina Bukovina, Sven Fritz, Lara Grgec, Vigo Urbanke i Grgur Valkaj. ?iri je glavnu nagradu dodijelio filmu Veliki vuk i mali vuk Rémija Durina (Francuska-Belgija). Odlukom istoga ?irija posebno priznanje u Natjecanju filmova za djecu pripalo je belgijskom filmu Slatka no? (Sweet Night) Lije Bertels.

Naposljetku, Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja kratkometra?nog filma odlazi tako?er u ruke Tomeka Popakula za film Kisela kiša, dok ista nagrada za film iz programa Velikog natjecanja dugometra?nog filma pripada Denisu Dou za Funan.

30. Svjetski festival animiranog filma odr?at ?e se od 8. do 13. lipnja 2020. godine.

lol夏季赛2020直播 | 下一页